Gmina Konstantynów

Portal urzędu


GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

otwarte spotkanie konsultacyjne


Wójt Gminy Konstantynów informuje, iż w dniu 14 grudnia 2022  r. Rada Gminy Konstantynów przyjęła Uchwałę Nr XL/285/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konstantynów.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców na otwarte spotkanie rewitalizacyjne, które organizowane jest w ramach przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 r. o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.

W trakcie konsultacji przedstawiona zostanie cześć założeń dokumentu, tj. wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań. Będziemy zbierać też Państwa uwagi i opinie.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-15, 13:46