Gmina Konstantynów

Portal urzęduOGŁOSZENIE

ws. przyjmowania wniosków rolników

o oszacowanie strat powstałych przez opady gradu

 

Informujemy, że oświadczenia w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci gradu, można składać w nieprzekraczalnym terminie do 16.07.2021 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Konstantynów, pok. nr 1, tel. 83 341 41 92  wew. 35

W załączeniu publikujemy treść wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Do wniosku należy dołączyć :

  1. kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2021r.,
  2. kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone),
  3. kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stad bądź paszportu.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisane do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-09, 9:33


Załączniki:

1. Wniosek o oszacowanie strat (pdf)
2. Zał. Nr 1 - oświadczenie zwierzęta (pdf)
3. Zał. Nr 2 - oświadczenie [plantacje wieloletnie] (pdf)
4. Zał. Nr 3 - oświadczenie budynki (pdf)