Gmina Konstantynów

Portal urzęduInformujemy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie podjął decyzję o wykonaniu remontu drogi wojewódzkiej nr 698. Droga wojewódzka zyska nową nawierzchnię od okolic skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Witoldów oraz z drogą gminną prowadzącą do wsi Jakówki, w kierunku do Janowa Podlaskiego.

Zakres robót obejmuje m.in: frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, utwardzenie pobocza, wykonanie pobocza gruntowego i skarp, przestawienie słupków drogowych i znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

Aktualnie trwa postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy tego zadania.

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-20, 9:39