Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów informuje o ogłoszeniu naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konstantynów w 2024 roku.

W załączeniu publikujemy treść zarządzenia. Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na wskazanym druku.

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-19, 12:17


Załączniki:

1. Zarządzenie nr 19/2024 w sprawie ogłoszenia naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych (pdf)
2. Zgłoszenie (pdf)