Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów informuje, że prowadzony jest nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodno-ściekowej. Dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Konstantynów ul. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 2, pok. nr 16  lub przesłać pocztą na adres Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r. do godziny 14:00.

Szczegółowe warunki oraz informacje dotyczące naboru zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów pod adresem: https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=259&p1=szczegoly&p2=11783

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-07-21, 10:23