Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Ogłoszenie o spotkaniu rewitalizacyjnym organizowanym w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Konstantynów  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Konstantynów

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacja jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Stąd istotny jest aktywny udział Interesariuszy rewitalizacji w procesie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wójt Gminy Konstantynów zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty i instytucje, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz mieszkańców Gminy Konstantynów na spotkanie rewitalizacyjne, które zorganizowane zostanie w dniu 16 września 2022 r. o godz. 13.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.

Celem spotkania będzie przybliżenie zagadnień dotyczących procesu rewitalizacji, zaprezentowanie wyników przeprowadzonej diagnozy problemów występujących na terenie gminy oraz prezentacja projektu Uchwały Rady Gminy Konstantynów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Konstantynów. W trakcie spotkania będzie istniał możliwość zbierania uwag do zaprezentowanego projektu uchwały.

Szczegółowe informacje wraz z projektem uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.


Autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-01, 14:09