Gmina Konstantynów

Portal urzęduOGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY


I GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


W związku z kolejną falą zachorowań na SARS-Cov-2 i wprowadzeniem nowych obostrzeń na terenie całego kraju, od dnia 26 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące ograniczenia w pracy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:


Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostają zamknięte.


Dla załatwienia spraw niezbędnych i pilnych wymagana jest konieczność wcześniejszego umówienia wizyty z pracownikiem merytorycznym. UWAGA!!! Osoby nie umówione – nie będą mogły być obsłużone. Kontakt z pracownikami będzie możliwy wyłącznie za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail.


Numery telefoniczne:

Urząd Gminy - 83 341 41 92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 83 341 50 84


Adresy poczty e-mail:

Urząd Gminy - sekretariat@ugkonstantynow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - gops.konstantynow@wp.pl


Ponadto z pracownikami można kontaktować się na ich indywidualne adresy mailowe. Wykaz tych adresów wraz ze szczegółowym wykazem numerów telefonów znajduje się w załączeniu.

Zachęcamy również do skorzystania z elektronicznej formy załatwiania spraw przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.


Kasa Urzędu jest nieczynna.

Prosimy o dokonywanie płatności drogą elektroniczną, na wskazane niżej rachunki bankowe:


Odpady komunalne

nr rachunku 51 8039 0006 0010 0400 0143 0003 (BS/O Konstantynów)


Podatki, czynsze mieszkaniowe i inne wpłaty

nr rachunku 27 8039 0006 0040 0400 0143 0002 (BS/O Konstantynów)


Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.


Wójt Gminy

/-/ Romuald Murawski

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-25, 9:53


Załączniki:

1. Dane kontaktowe pracowników Urzędu Gminy (pdf)
2. Dane kontaktowe pracowników GOPS (pdf)