Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W związku z licznymi zapytaniami o wydanie oceny jakości wody z wodociągu publikujemy dokument Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej z dniu 18 sierpnia 2020 roku, który zawiera bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-15, 9:33


Załączniki:

1. Ocena jakości wody z dnia 18.08.2019 r. (pdf)