Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w związku z zawarciem nowej umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Komunalnik” sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, będzie realizowany według załączonych harmonogramów.

Ponadto informujemy że stawka opłaty na rok 2024 nie ulega zmianie.

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-02, 9:42


Załączniki:

1. Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok - Konstantynów (pdf)
2. Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok - zabudowa wiejska (pdf)
3. Zasady segregacji odpadów (pdf)