Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Budynek Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie

Osoba do kontaktu: Monika Jankiewicz

ul. Nowa 2, Konstantynów

83 341 50 24 sp_am_konstantynow@interia.pl

http://spmickiewicz.pl/

Przejdź do opisu jednostki

Budynek Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii

Osoba do kontaktu: Katarzyna Nowik

Komarno-Kolonia 13, Konstantynów

83 341 50 14 dyrektorkomarno@poczta.onet.pl

http://sp.komarnokol.ndl.pl/

Przejdź do opisu jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie

Osoba do kontaktu: Beata Łyczewska

ul. Piłsudskiego 4, Konstantynów

83 341 50 89 gbp_w_konst@wp.pl

https://www.facebook.com/GBPwKonstantynowie/

Przejdź do opisu jednostki

Budynek Gminnego Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie

Osoba do kontaktu: Ilona Niewęgłowska

ul. Piłsudskiego 4, Konstantynów

83 341 50 03 gckkon@op.pl

http://www.gckkonstantynow.pl

Przejdź do opisu jednostki

Budynek Urzędu Gminy Konstantynów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Osoba do kontaktu: Ewa Mikulska

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, Konstantynów

83 341 50 84 gops.konstantynow@wp.pl

http://www.gops.ugkonstantynow.pl

Przejdź do opisu jednostki

Biały budynek wśród barwnych drzew jesienią

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Osoba do kontaktu: Katarzyna Michalak

ul. Piłsudskiego 27, Konstantynów

83 345 00 69 kierownik@wtzkonstantynow. pl

http://wtzkonstantynow.pl/

Przejdź do opisu jednostki

budynek Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Konstantynowie

Osoba do kontaktu: Elżbieta Łazowska

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, Konstantynów

83 341 41 92 sekretariat@ugkonstantynow.pl

http://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl

Przejdź do opisu jednostki