Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie

Osoba do kontaktu: Monika Jankiewicz

ul. Nowa 2, 21-543 Konstantynów

83 341 50 24 zspkonstantynow@spmickiewicz.pl

http://spmickiewicz.pl/

Przejdź do opisu jednostki

Budynek Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii

Osoba do kontaktu: Katarzyna Nowik

Komarno-Kolonia 13, 21-543 Konstantynów

83 341 50 14 dyrektorkomarno@poczta.onet.pl

http://sp.komarnokol.ndl.pl/

Przejdź do opisu jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie

Osoba do kontaktu: Beata Łyczewska

ul. Marszała Józefa Piłsudskiego 4, 21-543 Konstantynów

83 341 50 89 gbp_w_konst@wp.pl

https://gbpkonstantynow.naszabiblioteka.com

Przejdź do opisu jednostki

Budynek Gminnego Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie

Osoba do kontaktu: Ilona Niewęgłowska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 21-543 Konstantynów

502 098 404 gckkon@op.pl

http://www.gckkonstantynow.pl

Przejdź do opisu jednostki

Wejście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Osoba do kontaktu: Ewa Mikulska

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów

83 341 50 84 gops.konstantynow@wp.pl

https://gopskonstantynow.naszbip.pl/

Przejdź do opisu jednostki

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Osoba do kontaktu: Katarzyna Michalak

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27, 21-543 Konstantynów

83 345 00 69 kierownik@wtzkonstantynow. pl

http://wtzkonstantynow.pl/

Przejdź do opisu jednostki

budynek Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Konstantynowie

Osoba do kontaktu: Katarzyna Melaniuk

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów

83 341 41 92 sekretariat@ugkonstantynow.pl

http://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl

Przejdź do opisu jednostki