Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Konstantynów na lata 2022-2030


Obwieszczenie Wójta Gminy Konstantynów w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konstantynów:

https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=260&p1=szczegoly&p2=1832602


Uchwała Rady Gminy Konstantynów w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Konstantynów na lata 2022-2030

https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=516&p1=szczegoly&p2=1828179


Uchwała Rady Gminy Konstantynów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Konstantynów:

https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=516&p1=szczegoly&p2=1822283


Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Konstantynów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Konstantynów:

https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=260&p1=szczegoly&p2=1787237


Nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konstantynów:

https://ugkonstantynow.pl/pl/szczegoly-aktualnosci/1144

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-04, 9:09