Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2020 roku.

W ramach "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" (zadanie nr 1) wybrano oferty: Uczniowskiego Ludowo-Pożarniczego Klubu Sportowego Iskra w Konstantynowie i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej z siedzibą w Konstantynowie.

Natomiast w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" (zadanie nr 2) wybrano ofertę złożoną przez Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

Pełna treść zawiadomienia o wyborze ofert znajduje się w załączeniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-25, 9:16


Załączniki:

1. Zawiadomienie o wyborze ofert (pdf)