Gmina Konstantynów

Portal urzędu„Budowa, przebudowa i remonty dróg gminnych”

 

Całkowita wartość zadania zgodnie z podpisaną umową: 11 262 140,76 zł
Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 8 869 247,00 zł

Okres realizacji: czerwiec 2023 r. – lipiec 2024 r.

Zakres projektu:


Budowę dróg gminnych o łącznej długości 2.4 km, na n/w odcinkach:

  • Budowę dróg gminnych nr 100029L od km 2+285,6do km 2+838,5 i nr 100026L od km 1+200,1 do km 1+268,9 wraz z przebudową sieci gazowej oraz przebudową urządzeń elektroenergetycznych (ZRID)
  • Budowę drogi gminnej nr 100038L od km 0+003,3 do km 1+314,1 w miejscowości Komarno Kolonia (ZRID)
  • Budowę ul. Wesołej od km 0+009,95 do km 0+483,35 wraz z budową oświetlenia i przebudową kolidującej sieci energetycznej w miejscowości Konstantynów (pozwolenie na budowę)

Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 7,14 km na n/w odcinkach:

  • Droga gminna Nr 100019L od km 0+005,0 do km 2+659 – dł. odc. 2,654
  • Droga gminna Nr 100024L od km 0+007,0 do km 0+851 – dł. odc. 0,844
  • Droga gminna Nr 100032L od km 0+005,0 do km 1+533 – dł. odc. 1,528
  • Droga gminna Nr 100034L od km 0+008,5 do km 2+124 – dł. odc. 2,115

Remonty dróg gminnych gruntowych z wzmocnieniem nawierzchni o łącznej długości 3,38 km na n/w odcinkach:

  • Droga gminna Nr 100022L od km 0+762,0 do km 1+835 – dł. odc. 1,07 km
  • Droga gminna Nr 100042L od km 1+287,0 do km 3+601 – dł. odc. 2,31 kmZadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-13, 14:56


Galeria zdjęć