Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 21 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Zakalinki.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Sołectwa, na funkcję Sołtysa wybrali Panią Jolantę Stefaniuk.

Do składu Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Tadeusz Kapłan
  • Mirosław Kolenda
  • Renata Kubiś

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-22, 9:04