Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy wszystkim Pracownikom oświaty życzenia pomyślności
oraz spełnienia wszelkich planów
zarówno tych zawodowych, jak również osobistych.

Życzymy, aby Państwa aktywna i twórcza postawa
znajdowała uznanie  w oczach uczniów i ich rodziców
oraz była źródłem osobistej satysfakcji  i zadowolenia
z dobrze wykonanego zadania jakim jest edukacja
i wychowanie młodych pokoleń.Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Hryciuk

/-/ Romuald Murawski

 

 

oraz radni i pracownicy samorządowi


Konstantynów, 14 października 2022 r.

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-13, 20:36