Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2022-2030

Informujemy że z dniem 3 listopada 2023 rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2022-2030, które potrwają do dnia 4 grudnia 2023 r. Projekt dokumentu wraz załącznikami opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów, w zakładce Prawo -> Gminny Program Rewitalizacji (link na końcu ogłoszenia).

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wypełnienie formularza zgłaszania zmian dostępnego na stronach internetowych: https://ugkonstantynow.pl/ i na stronie https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl oraz dostępnego w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Konstantynów

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wypełnienie formularza zgłaszania zmian dostępnego na stronach internetowych: https://ugkonstantynow.pl/ i na stronie https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl oraz dostępnego w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Konstantynów.

Wypełnione i podpisane formularze należy złożyć:


  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ugkonstantynow.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Konstantynów
  • osobiście w Urzędzie Gminy Konstantynów w sekretariacie Urzędu Gminy Konstantynów w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zbieranie do protokołu uwag ustnych:


  • osobiście w Urzędzie Gminy Konstantynów w pok. nr 7 w godz. 7:30 do godz. 15:30 lub telefonicznie pod nr 83 3414192 wew. 23  w godzinach od 7:30 do godz. 15:30
  • osobiście w trakcie otwartej debaty dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji,

 

Otwarta debata dla wszystkich interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych osób) zorganizowana w dniu 14 listopada 2023 roku o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Konstantynów.Formularz zgłaszania uwag i propozycji zmian w GPR (wersja edytowalna) publikujemy w załączeniu.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji z załącznikami:

https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0gpr-konstantynow-03.11.2023-wersja-do-konsultacji.pdf

https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0gminny-program-rewitalizacji-gminy-konstantynow-na-lata-2022-2030-zalacznik-1.pdf

https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0gminny-program-rewitalizacji-gminy-konstantynow-na-lata-2022-2030-zalacznik-2.pdf

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-11-03, 14:59


Załączniki:

1. Formularz zgłaszania uwag i propozycji zmian do GPR (doc)