Gmina Konstantynów

Portal urzędu

grafika z poszczególnymi frakcjami odpadów

Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Konstantynów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-15, 18:16


Załączniki:

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)
2. Oświadczenie do zmiany deklaracji (pdf)
3. O kompostowaniu bioodpadów i nie tylko - pytania i odpowiedzi (pdf)
4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów (pdf)
5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Konstantynów za 2013 r. (pdf)
6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Konstantynów za 2014 r. (pdf)
7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Konstantynów za 2015 r. (pdf)
8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Konstantynów za 2016 r. (pdf)
9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Konstantynów za 2017 r. (pdf)
10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Konstantynów za 2018 r. (pdf)
11. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Konstantynów za 2019 r. [uzupełnienie] (pdf)
12. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Konstantynów za 2020 r. (pdf)
13. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Konstantynów za 2021 r. (pdf)
14. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - informacje (pdf)
15. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Konstantynów za 2022 r. (pdf)
16. Zasady segregacji odpadów (pdf)
17. Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok - Konstantynów (pdf)
18. Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok - zabudowa wiejska (pdf)
19. Informacje zgodne z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (pdf)