Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Zmiana zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nowe harmonogramy.

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. ulegają zmianie zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Konstantynów. W wyniku zmiany technologii przetwarzania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej dotyczącej zagospodarowania dotychczasowej tzw. „Frakcji Mokrej” zmieniony został sposób zbierania i przekazywania odpadów wchodzących dotychczas w skład tej frakcji.Według nowych zasad należy zbierać i przekazywać oddzielnie odpady tzw. kuchenne (w pojemniku lub worku brązowym) oraz oddzielnie tzw. pozostałości po procesie segregacji (w pojemniku lub w worku czarnym).
Obie frakcje przewidziane są do odbioru w tym samym dniu z obsługą oddzielnym transportem lub pojazdem dwukomorowym, istotne jest zatem by były przekazywane zgodne z wytycznymi podanymi w załączonej tabeli, która szczegółowo przedstawia co wchodzi w skład poszczególnych frakcji zbieranych selektywnie. Odpady przekazywane niezgodnie z tymi wytycznymi nie będą odbierane.


 

 

FRAKCJA

NALEŻY WRZUCAĆ

NIE WRZUCAĆ !!!!

 

 

 

 

WOREK

LUB

POJEMNIK

ŻÓŁTY

 

 

 

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE

I

ODPADY WIELO-MATERIAŁOWE

 

·   butelki plastikowe (zgniecione), plastikowe nakrętki opakowania z tworzyw sztucznych, worki,  folie, reklamówki,  folia aluminiowa, opakowania  z tworzyw sztucznych po środkach czystości i kosmetykach

·   opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

·   puszki po napojach,  konserwach, elementy metalowe,  metalowe kapsle, zakrętki do słoików,

·   styropian opakowaniowy - nie budowlany!!!
( połamać na kawałki)

·   zużyte buty i ubrania w niewielkich ilościach.

 

·   opakowań z zawartością  którą należy usunąć- nie jest wymagane mycie opakowania

·   zużytego sprzętu elektronicznego, tonerów od drukarek

·   puszek z zawartością farb i lakierów (PSZOK)

·   zużytych baterii i akumulatorów.(PSZOK)

·   Styropianu budowlanego (PSZOK)

 

Większe ilości zużytych ubrań i butów dostarczamy do (PSZOK). Ubrania i obuwie nadające się do użytku można umieścić w kontenerach PCK ustawionych na terenie gminy

WOREK
 LUB
 POJEMNIK

NIEBIESKI

 

 

PAPIER

·   opakowania  z papieru, karton, tektura, gazety, książki, zeszyty, katalogi, ulotki.  Większe ilości papieru przekazywane w workach należy wiązać sznurkiem w celu zabezpieczenia worka przed rozerwaniem

·   odpadów higienicznych, ręczników papierowych,  kartonów po mleku i sokach, zużytych tapet.

 

WOREK

LUB

POJEMNIK

ZIELONY

 

 

 

SZKŁO OPAKOWANIOWE

·   butelki i słoiki , opakowania   szklane

szkło opakowaniowe należy przekazywać wyłącznie w worku lub pojemniku, bez dodatkowych opakowań
 (np. butelki opakowane w inne mniejsze worki czy reklamówki). Odpady szklane  przekazywane inaczej nie zostaną odebrane
.

·   ceramiki, doniczek, porcelany itp.

·   luster, reflektorów, szyb okiennych, drzwiowych. samochodowych

·   ekranów monitorów, żarówek

·   dodatkowych opakowań z tworzywa czy papieru !!!

 

WOREK  LUB POJEMNIK

BRĄZOWY

 

 

 

BIOODPADY

        ZIELONE

·   skoszona trawa, liście, chwasty, rośliny ogrodowe i doniczkowe bez ziemi, gałęzie drzew i krzewów

 (w przypadku elementów których nie można umieścić w worku (gałęzie, badyle) należy je pociąć na kawałki do 1 m i powiązać w pęczki (luzem nie będą odbierane)

 

·  popiołu, ziemi, gruzu

·  kości zwierząt, resztek żywności, tłuszczów

·  płyt meblowych, drewna

·   odpadów kuchennych

 

WOREK  LUB POJEMNIK

BRĄZOWY

 

 

 

 

ODPADY   KUCHENNE

·  resztki żywności,

·   odpadki kuchenne,

·   fusy z kawy i herbaty

 

·   ziemi, gruzu, popiołu

·   odpadów zielonych które należy przekazywać w terminie odbioru bioodpadów  lub kompostować w kompostowniku

·   pieluch i art. higienicznych, kości

 

 

POJEMNIK LUB WOREK CZARNY

POZOSTAŁOSCI PO PROCESIE SEGREGACJI

(nowa frakcja)

·   zużyte pieluchy jednorazowe, artykuły higieniczne, chusteczki i ręczniki papierowe, kości, pozostałości po domowej hodowli zwierząt.

·   odpadów objętych selektywną zbiórką.

·   nie mieszać z odpadami kuchennymi odbieranymi w tym samym terminie !!!

 

WOREK LUB POJEMNIK

SZARY

 

 

POPIÓŁ

·  popiół i żużel z palenisk domowych, porcelana, znicze, doniczki ceramiczne, szklanki i inne typu „arco”, stłuczone szyby okienne i drzwiowe,  lustra, żarówki.

 

·  odpadów objętych selektywną zbiórką

·  baterii i akumulatorów

·  sprzętu AGD i RTV


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2023 ROKU – obszar miejscowości KONSTANTYNÓW

Nazwa frakcji

 

Styczeń

 

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

 

Lipiec

 

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Odpady kuchenne

11

8

9

4

19

17

31

6

22

7

21

4

17

12

29

12

25

23

21

Pozostałości po procesie segregacji

11

8

9

4

19

17

31

6

22

7

21

4

17

12

29

12

25

23

21

Bioodpady  zielone

-

-

-

25

22

23

19

21

22

26

-

-

Papier

 

 

14

 

 

15

 

 

14

 

 

14

Tworzywa sztuczne i wielomateriałowe

17

14

13

13

9

     12

12

14

13

9

8

12

Szkło

opakowaniowe

 

 

23

 

 

28

 

 

26

 

 

18

Popiół

16

16

16

27

-

-

-

-

11

23

14

13

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2023 ROKU – obszar zabudowy wiejskiej

Nazwa frakcji

 

Styczeń

 

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

 

Lipiec

 

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Odpady kuchenne

11

8

9

4

19

17

31

6

22

7

21

4

17

12

29

12

25

23

21

Pozostałości po procesie segregacji

11

8

9

4

19

17

31

6

22

7

21

4

17

12

29

12

25

23

21

Bioodpady  zielone

-

-

-

25

22

23

19

21

22

26

-

-

Papier

-

-

14

-

-

15

-

-

14

-

-

14

Tworzywa sztuczne i wielomateriałowe

31

28

28

28

30

   29

27

31

28

30

30

29

Szkło

opakowaniowe

 

 

23

 

 

28

 

 

26

 

 

18

Popiół

16

16

16

27

-

-

-

-

11

23

14

13

 


Autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-22, 14:38


Załączniki:

1. Harmonogram 2023 - obszar zabudowy wiejskiej (pdf)
2. Harmonogram 2023 - m. Konstantynów (pdf)