Gmina Konstantynów

Portal urzęduOGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY I GOPS


Szanowni Państwo,


W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2 oraz zminimalizowaniu zagrożenia dla zdrowia publicznego od dnia 9 listopada 2021 r., wprowadzono do odwołania następujące ograniczenia w pracy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:


  1. Przed wejściem do budynku do dyspozycji interesantów umieszczona jest skrzynka podawcza dla wnoszonej korespondencji.
  2. Dostęp do pomieszczeń budynku administracyjnego jest ograniczony.
  3. Kontrolę dostępu interesantów do Urzędu sprawuje pracownik dyżurujący przy punkcie obsługi (wejście do budynku od strony ulicy Janowskiej)
  4. Wejście do pomieszczeń budynku administracyjnego możliwe będzie  wyłącznie w następujących sytuacjach:
  • obsługa kasowa Urzędu Gminy - kasa jest czynna w poniedziałki i wtorki w godz. od 730 do 1400
  • w sprawach wymagających osobistego kontaktu z pracownikiem merytorycznym - po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną

 

Numery kontaktowe:

Urząd Gminy  - tel. 83 341 41 92

adres mailowy: sekretariat@ugkonstantynow.pl

Ponadto z pracownikami można kontaktować się na ich indywidualne adresy mailowe, podane na naszej stronie internetowej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. 83 341 50 84


adres mailowy: gops.konstantynow@wp.pl

 

Wszyscy, którzy mają taką możliwość, proszeni są o dokonywanie płatności drogą elektroniczną, na wskazane niżej rachunki bankowe.


Odpady komunalne

Nr rachunku  51 8039 0006 0010 0400 0143 0003 BS/O Konstantynów


Podatki, czynsze mieszkaniowe i inne wpłaty

Nr rachunku 27 8039 0006 0040 0400 0143 0002 BS/O Konstantynów

   Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 

Wójt Gminy

/-/ Romuald Murawski


Autor: Krzysztof Celiński, 2021-11-10, 10:44