Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Podczas uroczystości z okazji obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, Wojewoda Lubelski  ogłosił konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Raz, dwa, trzy – pomagasz ty; Jeden, jeden, dwa – pomagam ja”.

Celem konkursu jest: promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112, kształtowanie postaw pozwalających na właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112, rozwijanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego, którzy są reprezentowani przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego i zostanie przeprowadzony w dówch kategoriach wiekowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Organizatora pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/konkurs-dla-uczniow-szkol-podstawowych-raz-dwa-trzy--pomagasz-ty-jeden-jeden-dwa--pomagam-ja

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 10:35