Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 8 lipca br. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywanej Strategii elektromobilności Gminy Konstantynów na lata 2020-2035.
Podczas spotkania przedstawione będą założenia dokumentu, wyniki diagnozy oraz zebrane zostaną uwagi i wnioski do projektowanego dokumentu. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Opracowanie Strategii elektromobilności Gminy Konstantynów na lata 2020-2035 finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-06, 15:27