Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że Wójt Gminy Konstantynów ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych na rok 2020 przez podmioty prowadzące na terenie gminy Konstantynów działalność pożytku publicznego.

W załączeniu wymagane dokumenty.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-24, 14:29


Załączniki:

1. Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku wraz z treścią ogłoszenia (pdf)
2. Formularz oferty na realizację zadania publicznego (doc)
3. Formularz sprawozdania z wykonania zadania (doc)
4. Klauzula informacyjna RODO - organizacje pozarządowe (pdf)