Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Na dzień 11 marca, przypada Dzień Sołtysa. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom, za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w każdej wsi. Z tej okazji 13 marca 2023 roku, w Urzędzie Gminy Konstantynów, odbyło się spotkanie Wójta Gminy Konstantynów Romualda Murawskiego, z sołtysami z terenu naszej gminy.

Spotkanie było również okazją do omówienia bieżących i przyszłych działań ukierunkowanych na rozwój poszczególnych miejscowości.

Galeria - radiobiper.info

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-16, 14:42