Gmina Konstantynów

Portal urzędu


O Gminie

Gmina Konstantynów jest gminą wiejską. Pod względem administracyjnym położona jest w północno - wschodniej części województwa lubelskiego, w powiecie bialskim.

Od północy poprzez rzekę Bug graniczy z województwem podlaskim (Gmina Mielnik) oraz na długości ok. 250 m styka się z granicą państwa Republiki Białorusi, od zachodu graniczy z województwem mazowieckim (gminy: Stara Kornica i Sarnaki), od wschodu sąsiaduje z gminą Janów Podlaski, a od południa z gminą Leśna Podlaska.

Gmina Konstantynów jedną z mniejszych, pod względem wielkości, gmin w województwie lubelskim, ponieważ jej powierzchnia wynosi 87 km2. Jest gminą typowo rolniczą, użytki rolne  stanowią ok.  65,2% powierzchni, lasy i zadrzewienia – 25,6%, pozostałe grunty i nieużytki 9,2 % powierzchni gminy. Przez środkową część gminy, w kierunku wschodnim przepływa niewielka rzeka Czyżówka  uchodząca do Bugu na terenie Gminy Janów Podlaski. Łączna długość granic Gminy wynosi 55,7 km. Dla rozwoju Gminy ważne jest wykorzystanie walorów wynikających z położenia, dobrze rozwiniętej sieci dróg publicznych, z których największe znaczenie mają krzyżujące się w Konstantynowie drogi wojewódzkie Nr 698 Siedlce – Terespol i Nr 811  Sarnaki – Biała Podlaska, z także atrakcyjne sąsiedztwo obszarów naturalnych.Dlaczego warto zainwestować?

Gmina Konstantynów należy do gmin dobrze skomunikowanych. Przez jej teren przebiegają dwie drogi wojewódzkie Nr 698 i 811. Droga nr 811 docelowo prowadzić będzie do autostrady A2, które łączyć się będą w miejscowości Cicibór. Daje to szanse dalszego rozwoju gospodarczego, ponieważ odległość do skrzyżowania z autostradą wynosi ok. 16 km.

W ogólnopolskim rankingu dotyczącym jakości życia Gmina Konstantynów zajęła w 2022 roku, drugie miejsce w powiecie bialskim (tuż za gminą Biała Podlaska). W działalności gospodarczej dominują usługi, znaczny udział mają firmy transportowe. Dobrze rozwinięta infrastruktura sprzyja dalszemu rozwojowi.

Infrastruktura turystyczna pozwala na pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego. Gmina dysponuje nieruchomością o powierzchni 74 ha w miejscowości Gnojno, która daje możliwości inwestowania w wypoczynek i rekreację.


Wsparcie dla inwestora

Poziom lokalny

Z myślą o obsłudze inwestora w Urzędzie Gminy Konstantynów zostało utworzone Biuro Obsługi Inwestora. Inwestorzy, którzy zdecydują się na inwestycje na terenie naszej gminy, zostaną objęci opieką pracownika przy procedurach administracyjnych jak i prawnych, które będą związane z procesem inwestycyjnym, dodatkowym atutem jest również możliwość uzyskania ulgi podatkowej.

Inwestorowi zostanie udzielona informacja w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych. 


Poziom regionalny

Na poziomie regionalnym oferujemy częściowe wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027.

https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/

Częściowe wsparcie na utworzenie nowego miejsca pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych czy wsparcie procesów rekrutacji i szkolenia można uzyskać we wskazanych Urzędach Pracy.

https://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

https://bialapodlaska.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow


Centrum Obsługi Inwestora

Działania prowadzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. wspiera ogólnopolska sieć regionalnych Centrów Obsługi Inwestora – Partnerów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. COI powstały w ścisłej współpracy z marszałkami województw statutowo odpowiedzialnymi za promocję województwa i funkcjonują głównie w strukturach urzędów marszałkowskich i agencji rozwoju regionalnego.

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=26&action=details&node_id=9079

https://www.paih.gov.pl/regiony/coi


Specjalne Strefy Ekonomiczne - TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Polska Strefa Inwestycji / Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) - po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Za realizację zadań wynikających z prezentowanej ustawy odpowiadają zarządzający SSE w Polsce.

Obszar Gminy Konstantynów objęty jest Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną. TSSE EURO-PARK WISŁOSAN działa na polskim rynku od roku 1997. Dotychczas udzieliła pomocy publicznej ponad 450 projektów, w ramach których przedsiębiorcy utworzyli ponad 27 tys. miejsc pracy. Firmy wybudowały nowe obiekty przemysłowe lub gruntownie zmodernizowały istniejące zakłady. ARP S.A. prowadzi i finansuje również własne projekty inwestycyjne. Na terenie TSSE sfinansowała m.in. budowę 10 hal produkcyjnych oraz zmodernizowała infrastrukturę na kwotę ponad 270 mln zł. W trakcie realizacji są kolejne hale produkcyjno-magazynowe z zapleczem administracyjnym. TSSE była aktywnym uczestnikiem kluczowych projektów dla polskiej gospodarki, tj. powstania parku przemysłowego LG w Kobierzycach pod Wrocławiem, restrukturyzacji Huty Stalowa Wola czym radomskiego „Łucznika”.

https://arp.pl/pl/jak-dzialamy/europark-wislosan/


Poziom krajowy

Na poziomie krajowym przyznawane są granty rządowe na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/granty_rzadowe


Oferta lokalizacyjna

Gmina Konstantynów posiada w ofercie następujące tereny:

– działki nr 71/8 i 72/8 o łącznej pow. 0,42 ha, położone przy ulicy Cmentarnej w miejscowości Konstantynów (teren płaski bez zabudowań).

Baza PAIH (oferta nr. 06-218) - wersja do druku w załączeniu:

https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/06-218


Kontakt


Urząd Gminy Konstantynów

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2

21-543 Konstantynów

tel. +48 83 3414192

e-mail: sekretariat@ugkonstantynow.pl

 

Godziny pracy osób zajmujących się obsługą inwestora (poniedziałek-piątek): 7:30 – 15:30

 

Romuald Murawski - Wójt Gminy

tel. +48 83 3414192

e-mail: wojt@ugkonstantynow.pl

język angielski - poziom podstawowy

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-06, 9:18


Załączniki:

1. Oferta inwestycyjna nr PAIH: 06-218 (pdf)
2. Metryka oferty inwestycyjnej 06-218 (pdf)
3. Statystyka - struktura bezrobocia (pdf)