Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Kluby Sportowe w Lublinie informuje, że ruszył nabór wniosków do Rządowego Programu Klub 2024, który skierowany jest do klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych (UKS) działających w formie stowarzyszenia, realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu pod adresem: https://rzadowyprogramklub.pl/ oraz w piśmie WZLKS w Lublinie, którego treść publikujemy w załączeniu.Autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-27, 13:56


Załączniki:

1. Pismo LZS - Klub 2024 (pdf)