Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie oraz Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy za włączenie się do akcji pn. "Gminna Zbiórka Darów".

W szczególności pragniemy podziękować:

 1. Dariuszowi Domitrz Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Lewiatan” w Konstantynowie
 2. Agnieszce Robak Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Aga” w Komarnie-Kolonii
 3. Sklep „Stokrotka” w Konstantynowie
 4. Urszuli Stefaniuk „Gospodarstwo Sadownicze” w Zakalinkach
 5. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Konstantynowie
 6. Szkole Podstawowej w Komarnie-Kolonii
 7. Gminnemu Centrum Kultury w Konstantynowie
 8. Warsztatowi Terapii Zajęciowej przy GOPS w Konstantynowie
 9. Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Konstantynów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie
 10. Harcerzom
 11. Kołom Gospodyń Wiejskich.

Dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się przygotować prezenty dla 36. rodzin z naszej Gminy.

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-21, 13:14


Galeria zdjęć