Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Budowa drogi gminnej nr 100015L na odcinku od km 1+916,8 do km 3+143,27 w miejscowości Zakalinki-Kolonia


Autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-16, 11:42