Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Szanowni Sołtysi,

pragnę przekazać swoje wyrazy uznania i szacunku dla Państwa pracy na rzecz naszych lokalnych wspólnot. Dzień Sołtysa to najlepszy moment, by podkreślić, że to właśnie Sołtysi, jako włodarze wsi, jesteście najbliżej ludzi, najlepiej znacie sprawy, którymi żyją mieszkańcy sołectw. To właśnie Wy staracie się rozwiązywać ich problemy, ale także mobilizować do działania. Dzięki Państwa aktywności, poświęceniu i umiejętności integrowania lokalnej społeczności podejmowane są i skutecznie realizowane działania oraz inicjatywy, które poprawiają jakość życia i służą rozwojowi.

Wójt Gminy

/-/ Romuald Murawski

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-11, 10:36