Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że został wykonany wstępny projektu Remontu drogi powiatowej P1030L od km 0+007 do km 1+320 we wsi Komarno, tj. od drogi wojewódzkiej 811 do cmentarza.

Projekt jest dostępny w Urzędzie Gminy w Konstantynowie. 

Osoby zainteresowany moją możliwość wglądu do projektu i wniesienia ewentualnych uwag w terminie do 26 listopada 2021 r. do godz. 15:00.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-11-19, 15:28