Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że Gmina Konstantynów ponownie zamierza przystąpić do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego, obejmujących: folie, siatki do owijania balotów, worki po nawozach, sznurki rolnicze, opakowania typu BIG-BAG, w ramach programu ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Odbiór odpadów od ich posiadaczy (rolników) będzie realizowany w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz podpisania umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW.

Na potrzeby złożenia wniosku niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji w/w odpadów na terenie Gminy Konstantynów celem oszacowania ilości odpadów i kosztów realizacji zadania. Oznacza to, że wziąć udział w przedsięwzięciu mogą tylko ci rolnicy, którzy złożą rzetelne informacje o rodzaju i ilości posiadanych odpadów w formie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2023 r.

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Konstantynów - pok. nr 7.

Osoby które uczestniczyły w poprzednich edycjach Programu informowane będą również telefonicznie.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-06, 14:55