Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Akcję zapoczątkowano w 1986 roku w Austrii. Od 1991 roku Betlejemskie Światło Pokoju dociera także do Polski za sprawą Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP).

W dniu dzisiejszym światło z Betlejem dotarło także do naszej jednostki. Wójt Gminy - Romuald Murawski, otrzymał symboliczny płomień od przedstawicielek ZHP w naszym regionie: Pani Agnieszki Żuk i Pani Ilony Niewęgłowskiej.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-22, 13:57


Galeria zdjęć