Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów informuje o ogłoszeniu naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konstantynów w 2023 roku.

W załączeniu publikujemy treść zarządzenia. Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na wskazanym druku.


Autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-14, 8:30


Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Konstantynów z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pub
2. Zgłoszenie (pdf)