Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”.
Projekt jest realizowany w ramach działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu zapewniamy bezpłatną opiekę żłobkową dla dzieci do lat 3 przez 24 m-ce - maksymalnie do 31.01.2021 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców i pełnoprawnych opiekunów/opiekunki dzieci do lat 3 z terenu powiatu bialskiego, w tym w szczególności:
- osoby bezrobotne i bierne zawodowo
- osoby mające na wychowaniu co najmniej trójkę dzieci
- osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci
- osoby posiadające krótki staż pracy (6 m-cy i poniżej)
- osoby osiągające niski dochód

Dokumenty rekrutacyjne: Regulamin rekrutacji i Formularz zgłoszeniowy dostępne są w Biurze projektu (ul. Spokojna 2, 21-543 Konstantynów), w siedzibie partnera projektu - Gminy Konstantynów (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów) oraz na stronie www projektu: www.facebook.com/zlobekwesolekrasnoludki

Regulamin rekrutacji:
https://drive.google.com/file/d/1w73lvn_0CE1Alq6V2aqL5k2FJUVbozjt/view?usp=sharing

Formularz zgłoszeniowy:
https://drive.google.com/file/d/1UGT7yaHJNXdUzH_a6_MZ2sO_0iKuNz8D/view?usp=sharing

Wniosek rekrutacyjny:

https://drive.google.com/file/d/1aBumcVwUz9x57FCIozwsvOKpmD0KZzdi/view?usp=sharing

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura projektu:
Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki"
ul. Spokojna 2, 21-543 Konstantynów

do dnia 30 stycznia 2020 r.

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00 - 16.30 (lub indywidualnie ustalonym dniu i godz. - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 508590351)

W razie potrzeby zapewniamy ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in.: możliwości skorzystania z usług tłumacz języka migowego, pętli indukcyjnej, asystenta osoby niepełnosprawnej, pętli indukcyjnej. Biuro projektu dostosowane jest to potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Biuro projektu:
Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki"
ul. Spokojna 2, 21-543 Konstantynów
www.facebook.com/zlobekwesolekrasnoludki
tel. 508 590 351


Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-17, 9:16