Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wspieramy ekologię, rozwój technologii oraz ochronę środowiska. Wiemy jak ważny jest zrównoważony rozwój, dlatego dołączyliśmy do rankingu Lider Rozwoju, organizowanego przez INEA pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji

Dlaczego zdecydowaliśmy się na wzięcie udziału w rankingu?

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, która na nas spoczywa, zarówno wobec mieszkańców gminy, jak również środowiska naturalnego, w którym żyjemy.
Chcemy zapewnić jak najlepsze warunki życia dla lokalnej społeczności oraz promować troskę i dbałość o otoczenie.

Dlaczego zrównoważony rozwój jest tak ważny?

Zrównoważony rozwój daje możliwość realizowania obecnych potrzeb i aspiracji społeczeństwa, przy założeniu racjonalnego gospodarowania zasobami tak, aby każde następne pokolenie miało szansę z nich korzystać. Idea ta wymaga podjęcia wspólnego wysiłku i działania opartego na spójności trzech obszarów - gospodarczego, środowiskowego i społecznego.

Jaki jest cel rankingu?

Ranking powstał, aby docenić aktywności podjęte w gminach, zarówno małych, jak
i większych społecznościach, których potencjał i wkład w budowanie świadomego społeczeństwa pozwala na najefektywniejsze zarządzanie zasobami naszej planety.

Gdzie można obserwować wynik naszej gminy?

Mieszkańców gminy zapraszamy do śledzenia wyników rankingu i dopingowania naszego samorządu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.liderrozwoju.pl w zakładce Ranking.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-07, 11:59