Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej rozstrzygnęło konkurs "Samorząd gminny przyjazny kulturze". Miło nam poinformować, że decyzją Kapituły Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 8 Starosty Bialskiego z dnia 11 marca 2024 r., nagrodę za rok 2023 w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na cele związane z kulturą, przyznano Gminie Konstantynów.

Celami konkursu "Samorząd gminny przyjazny kulturze" jest:

  • wyłonienie gminy najbardziej zaangażowanej w działalność kulturalną,
  • stymulowanie zaangażowania gmin w kultywowaniu tradycji, nowoczesnych form kultury, czytelnictwa, inwestycji służących kulturze,
  • stymulowanie współpracy pomiędzy gminą a instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną,
  • promocja pozytywnego wizerunku władz samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonych działań w gminie na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego.

Nagroda oraz pamiątkowe dyplomy zostaną wręczone podczas Dnia Działacza Kultury Powiatu Bialskiego.

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-24, 10:31