Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W dniu 4 sierpnia br. Gmina Konstantynów otrzymała promesę na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 100044L na odcinku od km 0+838 do km 1+433,4 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Zakanale".

Podczas spotkania w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 480 936 zł.

Wsparcie finansowe otrzymało kilkanaście jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubelskiego.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-05, 13:42


Galeria zdjęć