Gmina Konstantynów

Portal urzędu


APEL DO MIESZKAŃCÓW

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa w Polsce apeluję, aby załatwiając sprawy urzędowe wykorzystywali Państwo alternatywne drogi komunikacji, ograniczając w ten sposób wizyty w siedzibie Urzędu.

W wielu sytuacjach nie ma konieczności załatwiania spraw osobiście w Urzędzie. Większość czynności może być załatwiona: telefonicznie, drogą mailową, bądź poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP.

Numery telefonów i adresy e-mail do Urzędu Gminy, jak i do poszczególnych pracowników znajdują się na naszej stronie internetowej.

W związku z tym zachęcam Państwa do załatwiania spraw drogą telefoniczną, elektroniczną, a także droga pocztową.

Klientów odwiedzających Urząd informuję również o zamontowanych w łazienkach urządzeniach do dezynfekcji rąk. W przypadku konieczności osobistego załatwiania spraw w Urzędzie, zachęcam do korzystania z nich.

Drodzy seniorzy !

Zwracam się również z prośbą do osób z obniżoną odpornością i ich opiekunów o możliwe ograniczenie przebywania w miejscach publicznych, gdzie mogą się Państwo zarazić.

Proszę o zastąpienie bezpośrednich kontaktów osobistych rozmowami telefonicznymi, przez Internet, a także za pomocą innych narzędzi teleinformatycznych.

Poproście Państwo o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i innych członków rodziny, sąsiadów.

Występujący w Polsce i na świecie koronawirus, zagraża życiu i zdrowiu zwłaszcza osób starszych.

Proszę o rozsądne zachowanie i nie lekceważenie zagrożenia.

Wójt Gminy

Romuald Murawski


***

Ponadto informuję, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego osoba, która zauważa u siebie symptomy zarażenia się koronawirusem (2019 – nCoV) powinna niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

tel. 505 187 728

lub w przypadku nasilonych objawów pod numer alarmowy 112

lub bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego

tel. 83 414 72 65

Najczęściej występującymi objawami choroby COVID-19, wywołanej przez koronowirus SARS-CoV-2 są: gorączka, męczący kaszel, uczucie duszności oraz problemy z oddychaniem. Czasami pojawiają się bóle mięśniowe.

W poważniejszych przypadkach rozwija się ciężkie zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, posocznica i wstrząs septyczny.

Osoby zainfekowane wirusem, a jeszcze niemające objawów choroby mogą przez kilka dni zarażać osoby ze swojego otoczenia , ponieważ koronawirus objawia się od 1-14 dni od zakażenia.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-12, 8:11


Galeria zdjęć