Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru stanowią załącznik do niniejszej informacji. Prosimy o zapoznanie się z załączoną instrukcją wypełniania zgłoszenia oraz Regulaminem naboru.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Informacje dotyczące programu dostępne są również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu


Autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-26, 11:11


Załączniki:

1. Regulamin naboru (pdf)
2. Zgłoszenie lokalizacji - załącznik nr 1 (pdf)
3. Zgłoszenie lokalizacji - załącznik nr 1 (doc)
4. Oświadczenie - brak sprzeciwu - załacznik nr 1a (pdf)
5. Oświadczenie - brak sprzeciwu - załacznik nr 1a (doc)
6. Oświadczenie na demontaż zgodnie z przepisami -załacznik nr 2a (pdf)
7. Oświadczenie na demontaż zgodnie z przepisami -załacznik nr 2a (doc)
8. Instrukcja wypełniania zgłoszenia (pdf)