Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Informujemy, że z dniem 10 czerwca 2020 r. skończył się 5-letni okres gwarancji dla instalacji solarnych wykonanych w 2014 i 2015 roku w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w gminach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych".

Awarie zgłoszone do Urzędu do 10.06.2020 r. będą w najbliższych dniach usunięte w ramach gwarancji tj. bezpłatnie.

Od tego momentu powstałe awarie instalacji solarnych, mieszkańcy zobowiązani będą usuwać własnym staraniem i na swój koszt.

Za zgodą zainteresowanego informujemy, że serwisy na rzecz gminy świadczył Pan Marcin Semeryło  tel 515 334 806, do którego można zwracać się z prośbą o usunięcie awarii (usługa odpłatna). Ostateczny wybór osoby serwisanta zależy jednak od woli Państwa.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-10, 15:15