Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej, podaje do publicznej wiadomości Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia sanitarnego odstrzału dzików na terenie gmin powiatu bialskiego.

W załączeniu publikujemy treść Rozporządzenia nr 6 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 12 października 2023 roku.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-19, 9:48


Załączniki:

1. Rozporządzenie nr 6 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 12 października 2023 roku (pdf)