Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Konkurs na najpiękniejsze zdjęcia

do kalendarza Gminy Konstantynów na rok 2022.

Wzorem lat ubiegłych Gmina Konstantynów planuje wydanie kalendarza na rok 2022. Zwracamy się zatem do pasjonatów fotografii o przesyłanie ciekawych zdjęć krajobrazów, pochodzących z terenu Gminy, które moglibyśmy zamieścić w kalendarzu. Zależy nam, abyście Państwo współuczestniczyli w przygotowaniu wydawnictwa, promującego zarówno Gminę jak i państwa pasje.

Wyboru zdjęć dokona komisja, a nagrodą będą dostarczone Państwu kalendarze, które będziecie mogli przekazać najbliższym.

Zachęcamy do przesyłania zdjęć w terminie do dnia 10 października br. na adres e-mail katarzyna.melaniuk@ugkonstantynow.pl

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-29, 12:49


Załączniki:

1. Klauzula informacyjna RODO - konkurs fotograficzny.pdf