Gmina Konstantynów

Portal urzędu

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

na lata 2014-2020


Lp.

Nazwa projektu

Wartość całkowita [PLN]

Kwota dofinansowania [PLN]

1.

Słońce źródłem energii w Gminie Konstantynów

3 402 553,69

2 447 263,11

2.

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów

3 326 154,99

2 290 737,17

3.

Remont i adaptacja budynku dawnej cerkwi unickiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konstantynowie

931 706,62

885 121,28

4.

Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów (projekt partnerski)

3 903 912,00

3 318 325,20

5.Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia2 423 831,62
1 675 005,57
6.
Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy (projekt partnerski)880 049,06748 041,70

 

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

na lata 2014-2020

Lp.

Nazwa projektu

Wartość całkowita [PLN]

Kwota dofinansowania [PLN]

1.

Budowa siłowni zewnętrznej

56 997,29

36 267,00

2.

Obóz wojsk Stefana Czarnieckiego na ziemi konstantynowskiej

57 000,00

36 269,00

3.0,000,00

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

na lata 2014-2020

Lp.

Nazwa projektu

Wartość całkowita [PLN]

Kwota dofinansowania [PLN]

1.

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza, jako narzędzie zintegrowanego rozwoju gminy wiejskiej Konstantynów

28 500,00

25 650,00

 

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-15, 14:11