Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 23 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Wandopol.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Sołectwa, na funkcję Sołtysa wybrali Panią Halinę Morawską.

Do składu Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Artur Kołodyński
  • Paweł Maziejuk
  • Mirosław Sawczuk

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-25, 7:57