Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Międzynarodowa medyczna humanitarna organizacja Lekarze Bez Granic https://www.msf.org/ wspólnie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc prowadzi akcję skierowaną do pacjentów z Ukrainy z gruźlicą wielolekooporną, którzy musieli opuścić kraj uciekając przed wojną. Pacjenci mogą kontaktować się na numer telefonu podany w ulotce aby uzyskać stosowną pomoc. W Ukrainie epidemia gruźlicy trwa już od ponad 20 lat. Chociaż w ostatnich latach udało się znacznie poprawić sytuację, skutecznie zmniejszyć poziom zachorowań oraz podnieść standard leczenia, niestety wojna dokonała korekty. Znaczna ilość chorych na gruźlice pacjentów została zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania, niektóre szpitale zostały zniszczone. Część chorych trafiła do Polski. Bardzo często ci ludzie są osłabieni, zagubieni, trudno jest im samodzielnie znaleźć szpital lub lekarza w celu kontynuacji leczenia, albo nawet czasami się przyznać, że chorują.
Teść ulotki brzmi: „Pomoc telefoniczna dla chorych na gruźlicę w Polsce. Wsparcie informacyjne, medyczne, społeczne i psychologiczne.

Kontakt - anonimowo w języku pacjenta.

PL +48 880 819 826,

UA +380 503 550 953

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-26, 14:13


Załączniki:

1. Ulotka (pdf)