Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom realizującym i wspierającym dzieło edukacji.

Dyrektorom szkół, Nauczycielom i Wychowawcom życzę zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia, satysfakcji z odkrywania talentów i z osiąganych wyników.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie, zapał, gotowość do podejmowania nowych wyzwań, za nieustającą otwartość na odkrywanie uczniowskich pasji.

Wszystkim Pracownikom Oświaty życzę radości z wykonywanego zawodu, z codziennego bycia z uczniami i wychowankami, z uczestniczenia w tworzeniu ich przyszłej drogi zawodowej.


Wójt Gminy Konstantynów

/-/ Romuald Murawski


Autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-13, 9:52