Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów informuje, iż na terenie Gminy będzie prowadzona sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie.

Gmina będzie realizowała powyższe zadanie poprzez lokalnych przedsiębiorców na podstawie zawartych umów. Przedsiębiorcy zadeklarowali dowóz zamówionego węgla do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wszystkich zainteresowanych zakupem węgla po cenach preferencyjnych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Urzędem Gminy w  Konstantynowie do 27.10.2022 r. do godz. 14:00.

tel. 83 341 41 92 wew. 34.

Osoba zainteresowana podaje:

  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Nr telefonu
  • Ilość (max 1,5 tony do końca 2022 roku i max. 1,5 t do 30.04.2023 r.)

W chwili obecnej Gmina nie przyjmuje wniosków od mieszkańców na zakup węgla po preferencyjnych cenach. Wnioski będą przyjmowane dopiero po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Ustawa ta jest dopiero w fazie procedowania przez Sejm i Senat.

Prawo do zakupu węgla po cenach preferencyjnych będzie miało to gospodarstwo domowe, które spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego. 

 

Wójt Gminy

      (-) Romuald Murawski

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-24, 15:10