Gmina Konstantynów

Portal urzędu

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, Konstantynów 21-543

(+48) 83 3414192

(+48) 83 3414192

sekretariat@ugkonstantynow.pl


Wiadomość do urzędu:

1000/1000