Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Od kilku tygodni trwają roboty związane z budową drogi przy ulicy Spokojnej w Konstantynowie. Powstanie utwardzonej nawierzchni w znacznym stopniu poprawi komunikację pomiędzy ulicą Północną, a ulicą Sportową.

W ramach tego zadania powstanie: nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie, chodniki i zjazdy z kostki brukowej, oznakowanie drogi, oraz oświetlenie uliczne.

Zakończenie inwestycji nastąpi jeszcze w tym roku.


Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-31, 17:11