Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu Bialskiego w dniu 30 września dokonano wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa” nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na wniosek starosty bialskiego Mariusza Filipiuka Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczył odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” rolników terenu powiatu bialskiego zasłużonych w dziedzinie rolnictwa.

Odznaczenia wręczyli starosta bialski Mariusz Filipiuk i dyrektor delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz. Wśród uhonorowanych odznaką znaleźli się przybyli na uroczystą sesję rolnicy z powiatu bialskiego:

1. Adam Bahonko – pracuje w urzędzie gminy Drelów, gdzie służy pomocą mieszkańcom w zakresie rolnictwa, od 2007 r. pełni funkcję sołtysa wsi Witoroż. Cieszy się zaufaniem mieszkańców i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym organizując szereg uroczystości na terenie tej gminy.
2. Dariusz Bandzarewicz – prowadzi w miejscowości Kożanówka gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 40 ha specjalizujące się w hodowli bydła mięsnego.
3. Sebastian Daniluk – na terenie gminy Leśna Podlaska prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 78 ha, z czego 60 stanowią grunty dzierżawione.
4. Szczepan Wojdat – od ponad 30 lat prowadzi w gminie Rokitno gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 73 ha gruntów ornych, na których uprawia przede wszystkim kukurydzę i dynię.
5. Jan Władysław Krzyżanowski – na terenie Samowicz w gminie Terespol prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 17 ha od 1982 r.
6. Marian Pukiś – z terenu gm. Tuczna, swoje pierwsze lata przepracował w Spółdzielni Rolniczej w Żeszczynce, następnie w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zorza” w Bokince Pańskiej, jest priorytetem wprowadzania nowych technologii związanych z modernizacją prowadzonej spółdzielni oraz rozbudową posiadanego parku maszynowego
7. Mieczysław Bajkowski – z gm. Wisznice, od 1974 r. pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, a od 1986 r. prowadzi własne gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 8 ha, które obecnie przekazał synowi.
8. Paweł Matysiak –  w Horbowie (gmina Zalesie) prowadzi od 2009 r. gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 200 ha, z czego ok. 130 ha to pola uprawne, a ok. 70 ha łąki i pastwiska. Gospodarstwo ukierunkowane jest na uprawę zbóż takich jak: żyto, pszenżyto i owies oraz hodowlę bydła opasowego. Od 2018 r. pełni funkcję radnego Gminy Zalesie. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym sołectwa wspierając różnego rodzaju inicjatywy i przedsięwzięcia. (z racji nieobecności dekoracja nastąpi w późniejszym terminie).
9. Wojciech Litwiniuk – od ponad 25 lat w Witoldowie (gmina Konstantynów) prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 45 ha. W gospodarstwie dominuje uprawa zbóż. Wiodącym kierunkiem hodowli jest trzoda chlewna – ok. 500 szt. w jednym cyklu oraz bydło rzeźne. (z racji nieobecności dekoracja nastąpi w późniejszym terminie).
10. Daniel Fronczuk – w Kożanówce (gmina Rossosz) prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 70 ha. Specjalizacja gospodarstwa to hodowla bydła opasowego, produkcja zbóż, łubinu ekologicznego oraz utrzymywanie ekologicznych łąk. Systematycznie wnioskuje i uzyskuje dotacje unijne na usprawnienie oraz polepszenie warunków produkcji w swoim gospodarstwie. (z racji nieobecności dekoracja nastąpi w późniejszym terminie).

Materiał filmowy (Radio Biper): https://www.youtube.com/watch?v=Ar_JHcc1V84&t=2s

tekst: Radio Biper

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-15, 10:38