Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie znalazło się wśród beneficjentów dofinansowania w ramach Programu Niepodległa - „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Program dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wspiera działania o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym przygotowujące do godnego celebrowania 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową.

Do programu złożono łącznie 586 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało 130 wnioskodawców – 85 samorządowych instytucji kultury i 45 NGO. Łączna kwota zarezerwowana na realizację projektów wyniosła 4,5 miliona złotych, natomiast poszczególne projekty mogły starać się o dotację w wysokości od 10 do 80 tysięcy złotych. 

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie uzyskało dofinansowanie w kwocie 25.000 zł na realizację zadania pn. „160. rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie”.

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-21, 13:36